Kelly Bensimon Flashes Her Nude Boob Posing in a White Bikini (7 Photos)

Kelly Bensimon hits the slops in Stratton Vermont in a white bikini…